Thay đổi đăng ký kinh doanh

Sau khi doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh mình, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành việc thay đổi đăng ký kinh doanh. Để giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp Luật Phạm Duy cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh:

– Tư  vấn thay đổi tên công ty

– Tư vấn thay đổi trụ sở công ty, thông tin điện thoại, fax, email, website;

– Tư vấn thay đổi các nội dung liên quan đến văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm của doanh nghiệp;

– Tư vấn thay đổi nghề kinh doanh;

– Tư vấn thay đổi vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp;

– Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Tư vấn thay đổi thành viên sáng lập công ty công ty TNHH;

– Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

– Tư vấn thay đổi chi nhánh công ty;

– Tư vấn thay đổi VPĐD công ty

– Tư vấn thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;

– Tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đăng ký dấu (nếu phát sinh), các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có).

Các dịch vụ liên quan:

– Thành lập công ty

– Thành lập công ty cổ phần

– Thành lập chi nhánh

– Đăng ký kinh doanh

– Thay đổi đăng ký kinh doanh

 Dịch vụ kế toán

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nhận giải quyết hồ sơ khó! Hồ sơ nhanh

Có nhân viên tư vấn tận nơi!